THÔNG TIN THANH TOÁN

THÔNG TIN THANH TOÁN

1. Việc thanh toán trong giao dịch bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán.

2. Việc phạt và bồi thường thiệt hại do bên mua, bên nhận chuyển nhượng, bên thuê, bên thuê mua chậm tiến độ thanh toán hoặc bên bán, bên chuyển nhượng, bên cho thuê, bên cho thuê mua chậm tiến độ bàn giao bất động sản do các bên thỏa thuận và phải được ghi rõ trong hợp đồng.

II:  Cơ chế, chính sách mới tiếp sức cho thị trường

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 lần 2, nhưng trên cơ sở đánh giá các yếu tố vĩ mô cũng như các chỉ số cụ thể cho thấy thị trường BĐS đang dần phục hồi và phát triển. Bộ Xây dựng cho rằng, một số giải pháp, cơ chế, chính sách về nhà ở và thị trường BĐS được đề ra và ban hành từ cuối năm 2019, đầu năm 2020 bắt đầu có hiệu lực và phát huy tác dụng, tác động tích cực đến thị trường.

Cụ thể như Luật Đầu tư sửa đổi 2020, Luật Xây dựng sửa đổi 2020, Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư cùng hàng loạt thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành…

Đáng chú ý, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi một số điều của Luật Xây dựng (Luật số 62/2020/QH14); trong đó, có 5 nội dung có hiệu lực thi hành từ 15/8/2020 và một số nội dung có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021. Theo đó, sẽ có 10 trường hợp miễn giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng 2020 và một số những quy định hoàn toàn mới của Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

Như vậy, từ ngày 1/1/2021, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có hiệu lực thi hành thì các quy định về miễn giấy phép xây dựng đã được quy định cụ thể, rõ ràng hơn, thuận lợi cho quản lý cũng như người dân trong xây dựng công trình.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng cũng đã dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và dự thảo Nghị quyết về phát triển dự án nhà ở thương mại giá thấp. Hiện tại, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp…, để tiếp tục hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong thời gian tới.

Ngoài ra, Chính phủ vẫn tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu ban hành nhiều chính sách mới hỗ trợ thị trường BĐS; các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết những vướng mắc tồn đọng đối với các dự án từ năm 2019 trở về trước, qua đó tiếp thêm động lực cho thị trường phát triển./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967 119 886